Arek İpek

 

1995, İstanbul

 

Kültür, inançlarımız, mitler, tabular, mistik evrenler, şamanizm, ritueller, tiyatral sahneler, dinsel algılar… Sanat yaşadığımız bu dunyayı, oluşturduğumuz kültürü, varolan anlamları nasil yansıtır? Anlamın bizzat kendisini inançlarımız ve alışkanlıklarımız çerçevesinde nasıl algılarız? Farklı perspektifleri nasıl yakalarız? Sanatçı kültür içinde sürekli değişen ve sabit kalan kavramları belirleme ve hayatlarımızda sanatsal bir bilinçle hissedilir kılma amacındadır. 2017’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.

Katıldığı Karma Sergiler

2017 – Marmara Üniversitesi G.S.F. Mezuniyet Sergisi, M.Ü.G.S.F.

2017 – ‘Caprcha’ Tasarım Festivali, Mannheim, Almanya

2017 – ‘Ben-im’, Galateaart Galeri, İstanbul

2016 – ‘Conseptual Art Studies’, Viyana, Avusturya

2015 – ‘Locality and Global Discourse’ Workshop Sergisi, Kaliforniya, ABD