Eren Bayrak

 

1992, İstanbul

 

Görsel medyadan seçilmiş ticari amaçla oluşturulmuş bir aile imgesini, ışık ve renk değerleriyle oynayarak deforme edilir, yeniden inşa edilerek özgün bağlamından koparılan imge, “yeniden üretilir”. Yeniden üretilen imge yağlı boya tekniği ile bazı yerleri çizgisel şekilde bırakılmış şekilde boyanarak, grafik ile resim arasındaki ilişki irdelenir. Bu aile imgesi, ışık ve renk değerleriyle oynanarak deforme edilir, yeniden inşa edilerek özgün bağlamından koparılır ve “yeniden üretilir”. Yeniden üretilen imge, yağlı boya tekniği ile bazı yerleri çizgisel şekilde bırakılmış şekilde boyanarak, grafik ile resim arasındaki ilişki irdelenir.

2016’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.