İzel Topaloğlu

İzel Topaloğlu                   

1995, İstanbul

 

 

Döngüsel bir sürrecin parçası olan bu kesitte, bilmediğim bir mekandan içinde bulunduğum mekana doğru gelen taşın bir evresini zamansızlaştırarak, bilinmezlik durumunun hakimiyetine vurgu yapmaktayım. Amacım, bir yanılsama sağlamak; çünkü mekan aslında kapalı bir kutuya benziyor, yeni ve temiz bir alana geçiş imkansız. Bu noktada içinde bulunduğumuz durumlara da gönderme yapıyor. Arayışlar, kararsızlıklar ve çözümsüz bir takım can sıkıcı, içinden çıkamadığımız durumları yansıtıyor.

2017’de Marmara Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu(Diploma Projesi İkincisi) Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmekte.

Katıldığı Karma Sergiler

2016 – Ben-im’, Galateaart Galeri, İstanbul

2017 – Teknopark İstanbul Karma Sergisi

2017 – 7.Uluslararasi Öğrenci Trienali “Geçicilik, Farklar  ve Ötesi”

2017 – Pg Art Gallery “Critical Thinking” Karma   Sergisi

2017 – Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü