Özlem Köse

 

1995, Gaziantep

 

Çalışmalarımı kadınların mahrum kaldığı haklar ve itildikleri yaşamlar üzerine yapıyorum. Gündelik yaşamın içinden sunulmuş sıradan bir nesne; gelip geçen ayrıntıya odaklanarak, bizleri kadının hisleri üzerine düşünmeye itiyor. Lavabonun deliğinden akıp gidenler birçok kadının yaşanmışlıklarına dair… Her gün aynı girdaba girip, çöküşü yaşadıktan sonra tekrar uyanıyor ve zaman hep aynı yerde tükeniyor. Kadına tek bir yaşam alanı tanıyan zihniyete karşı; onu deliklere hapseden eril tahakkümü giderlere tıkayarak boğmak…

2017’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu (Diploma Projesi Üçüncüsü). Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmekte.

Katıldığı Karma Sergilerden Seçme

2017-‘ Efemerid/Ephemera’, Cumhuriyet Müzesi, İstanbul

2016- ‘Umulmadık Topraklar’, Artist 2016 , Tüyap, İstanbul

2016- ‘Ben-im’, Galateaart Galeri, İstanbul