Tuğba Çınar

 

1989, İstanbul

 

Bir nesneye ya da bir duruma karşı duyulan korkunun sürekli bir endişeye yol açması hali olarak tanımlanan fobi, kişinin bilinçli olarak engelleyemediği abartılı ve akıl dışı tepkiler göstermesi halidir. İçsel çatışmalar sonucunda kendini sorgulamaya gittiği süreç sonrasında sanatçı, ‘fobi’ olgusu üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarında, resmi bir yüzleşme mecrası olarak kullanıyor. Sanatçı korku kavramını sorgularken ürettiği bu seri, bir ayma işlevi göstermekte, bireyin korkunun doğasına yönelik kendine sorduğu sorular ve iç çelişkileri açığa çıkarma amacı gütmektedir.
2015 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu (Diploma Projesi İkincisi).
Katıldığı Karma Sergiler
2015 ‘8 Kimlik, 8 İz’ M.Ü. Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi
2015 Malzeme Resmi Atülyesi Öğrenci Resim Sergisi, M.Ü.G.S.F
2015 ‘9 Genç Sanatçı’ Caddebostan Kültür Merkezi
2015 ‘Herkes için sanat’ Maçka Sanat Galerisi
2015 Bazart, Sofa Otel
2015 ‘Herkes İçin Sanat’ Maçka Sanat Galerisi